Bekjemp sult, Brende!

Innlegget sto først på trykk i Vårt Land 21. oktober Hvis regjeringen virkelig vil være en drivkraft for bærekraftsmålene, må innsatsen også rettes mot tilgang på nok og næringsrik mat. Men regjeringen viser ingen vilje til å bekjempe sult. Utenriksminister Børge Brende … Read More