Frø og fred

Tilgang til mat og vann er en forutsetning for stabile samfunn og fred. Dette var budskapet til direktøren for det ledende forskningsinstituttet for matproduksjon og landbruk i sårbare stater, ICARDA, under hans norgesbesøk nylig. Aly Abousabaa har over 30 års … Read More

Den ufrivillige bonden

Overgangen fra jeger- og sankesamfunnene til jordbruk startet for 10 000 år siden. I Norge skjedde dette mye senere, men prosessen var den samme. Før den industrielle revolusjon var det ikke mange alternativer for folk flest enn å dyrke jorda. Når … Read More

Bekjemp sult, Brende!

Innlegget sto først på trykk i Vårt Land 21. oktober Hvis regjeringen virkelig vil være en drivkraft for bærekraftsmålene, må innsatsen også rettes mot tilgang på nok og næringsrik mat. Men regjeringen viser ingen vilje til å bekjempe sult. Utenriksminister Børge Brende … Read More

Jordbruk, eierskap og lønnsomhet

Foto: Julie Lunde Lillesæter, Differ Meida. Skrevet av Christian Anton Smedshaug, leder av Agri Analyse Jordreformer og kampen om eierskap til jorda har en sentral plass i historien. Eierskap til jord og struktur i jordbruket har vist seg å være … Read More

En hverdag med krig og sult

Det nytter: Caritas Norge bidrar til økt matsikkerhet for ofrene for krig og konflikt i Den sentralafrikanske republikk.  “Livet var ikke enkelt før, men familien min hadde en inntekt og mat nok til å overleve. Da konflikten brøt ut ble … Read More

Vilje til vekst i Afrika?

Kronikken sto først på trykk i Vårt Land 26. mai 2016 Vi oppfordrer utenriksminister Børge Brende til å fremme en plan for at minst 10 prosent av bistanden skal gå til jordbruk. Afrika står overfor en rekke utfordringer. Fattigdom er … Read More

Med landbruk som middel: Økonomisk vekst i Afrika

I en fersk rapport skrevet av AgriAnalyse undersøkes landbrukets rolle som middel for økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon. Forfatterne ser store muligheter. I kampen mot fattigdom på det afrikanske kontinentet ropes det fra flere hold på mer handel og flere investeringer … Read More

125.000 barn sultet i hjel i Sverige

Kronikken ble først publisert i Dagsavisen 2. mai 2016. En sultkatastrofe har rammet Sverige. FN anslår at 250.000 mennesker, hvorav 125.000 barn under 5 år, har sultet i hjel i løpet av ett år. Matmangelen er akutt. Det er én feil … Read More

Bistand på dypt vann

  Kronikken ble først publisert i Dagsavisen 4. april 2016 Vann: Manglende prioritering står i veien for å løse den globale vannkrisen Industri fremfor landbruk Vannmangel rammer mennesker over hele verden og kan føre til globale kriser. I India mister … Read More

Kunnskap og teknologi bidrar til matsikkerhet og bærekraft

Landbruket brødfør i dag 4 milliarder flere enn i 1950. Dette er mulig takket være en enorm produktivitetsvekst og modernisering i landbruket og matvaresektoren. Fundamentet for dette er forskning, teknologiutvikling og ikke minst systemer som sikrer at både kunnskap og … Read More

Det usexy landbruket

Kronikken ble først publisert i Dagsavisen 24. februar 2016 Den manglende satsingen på landbruk i bistandspolitikken handler om vekslende politiske prioriteringer En prosent av Norges BNI – omkring 30 milliarder kroner – går til bistand og utvikling. Målet med norsk … Read More

Pressemelding: Afrika trenger flere våpen

Afrika trenger flere våpen

– Norge må begynne å eksportere flere våpen til Afrika. Det er umulig å vinne denne krigen uten bedre våpen. Norsk innsats må oppskaleres, sier Kari Helene Partapuoli, leder av Utviklingsfondet. Krig og konflikt har preget mange utviklingsland, og siden … Read More