Bekjemp fattigdom med landbruk

De siste ti årene har antallet som lider av kronisk sult i verden sunket hvert år. Men nå har trenden snudd, og FN melder om at sulttallene stiger. Den norske innsatsen på feltet fremstår som halvhjertet, fragmentert og lite helhetlig. … Read More

Frø og fred

Tilgang til mat og vann er en forutsetning for stabile samfunn og fred. Dette var budskapet til direktøren for det ledende forskningsinstituttet for matproduksjon og landbruk i sårbare stater, ICARDA, under hans norgesbesøk nylig. Aly Abousabaa har over 30 års … Read More

Den ufrivillige bonden

Overgangen fra jeger- og sankesamfunnene til jordbruk startet for 10 000 år siden. I Norge skjedde dette mye senere, men prosessen var den samme. Før den industrielle revolusjon var det ikke mange alternativer for folk flest enn å dyrke jorda. Når … Read More

Bekjemp sult, Brende!

Innlegget sto først på trykk i Vårt Land 21. oktober Hvis regjeringen virkelig vil være en drivkraft for bærekraftsmålene, må innsatsen også rettes mot tilgang på nok og næringsrik mat. Men regjeringen viser ingen vilje til å bekjempe sult. Utenriksminister Børge Brende … Read More

Jordbruk, eierskap og lønnsomhet

Foto: Julie Lunde Lillesæter, Differ Meida. Skrevet av Christian Anton Smedshaug, leder av Agri Analyse Jordreformer og kampen om eierskap til jorda har en sentral plass i historien. Eierskap til jord og struktur i jordbruket har vist seg å være … Read More

En hverdag med krig og sult

Det nytter: Caritas Norge bidrar til økt matsikkerhet for ofrene for krig og konflikt i Den sentralafrikanske republikk.  “Livet var ikke enkelt før, men familien min hadde en inntekt og mat nok til å overleve. Da konflikten brøt ut ble … Read More

Vilje til vekst i Afrika?

Kronikken sto først på trykk i Vårt Land 26. mai 2016 Vi oppfordrer utenriksminister Børge Brende til å fremme en plan for at minst 10 prosent av bistanden skal gå til jordbruk. Afrika står overfor en rekke utfordringer. Fattigdom er … Read More

Med landbruk som middel: Økonomisk vekst i Afrika

I en fersk rapport skrevet av AgriAnalyse undersøkes landbrukets rolle som middel for økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon. Forfatterne ser store muligheter. I kampen mot fattigdom på det afrikanske kontinentet ropes det fra flere hold på mer handel og flere investeringer … Read More

125.000 barn sultet i hjel i Sverige

Kronikken ble først publisert i Dagsavisen 2. mai 2016. En sultkatastrofe har rammet Sverige. FN anslår at 250.000 mennesker, hvorav 125.000 barn under 5 år, har sultet i hjel i løpet av ett år. Matmangelen er akutt. Det er én feil … Read More

Bistand på dypt vann

  Kronikken ble først publisert i Dagsavisen 4. april 2016 Vann: Manglende prioritering står i veien for å løse den globale vannkrisen Industri fremfor landbruk Vannmangel rammer mennesker over hele verden og kan føre til globale kriser. I India mister … Read More

Kunnskap og teknologi bidrar til matsikkerhet og bærekraft

Landbruket brødfør i dag 4 milliarder flere enn i 1950. Dette er mulig takket være en enorm produktivitetsvekst og modernisering i landbruket og matvaresektoren. Fundamentet for dette er forskning, teknologiutvikling og ikke minst systemer som sikrer at både kunnskap og … Read More

Det usexy landbruket

Kronikken ble først publisert i Dagsavisen 24. februar 2016 Den manglende satsingen på landbruk i bistandspolitikken handler om vekslende politiske prioriteringer En prosent av Norges BNI – omkring 30 milliarder kroner – går til bistand og utvikling. Målet med norsk … Read More