Frø og fred

Fra venstre: Aly Abousabaa, Kari Helene Partapuoli og Hilde Frafjord Johnson i debatt på Miljøhuset.

Tilgang til mat og vann er en forutsetning for stabile samfunn og fred. Dette var budskapet til direktøren for det ledende forskningsinstituttet for matproduksjon og landbruk i sårbare stater, ICARDA, under hans norgesbesøk nylig.

Aly Abousabaa har over 30 års erfaring med arbeid for bærekraftig utvikling i 35 land i Midtøsten, Afrika og Asia. Før han kom til ICARDA i slutten av 2016 satt han som visepresident i den afrikanske utviklingsbanken.

– Forberedelser er nøkkelen til å komme raskt i gang med gjenoppbygging etter krig og konflikt. Det vil bli fred i Syria igjen, og når det skjer må verdenssamfunnet være klare. Landet vil trenge minst 10 000 tonn frø for å starte opp landbruksproduksjonen igjen. Dette må gjøres klart i forkant, forteller AbouSabaa.

I løpet av besøket arrangerte Utviklingsfondet et seminar med Abousaaba og Hilde Frafjord Johnson i panelet. Johnson har også lang erfaring med arbeid i sårbare stater, blant annet som FNs spesialutsending for Sør-Sudan. Sammen diskuterte de matproduksjonens rolle for stabilitet i sårbare stater. Du kan høre podcast fra debatten “Keeping the Peace: Food security and conflict” her:

I løpet av besøket møtte ICARDA representanter fra politiske partier, næringslivsaktører og organisasjoner, i tillegg til en rekke fagpersoner i Norad, Utenriksdepartementet og Landbruks- og Matdepartementet.

 

Del