En hverdag med krig og sult

Foto: Catholic Relief Service

Det nytter: Caritas Norge bidrar til økt matsikkerhet for ofrene for krig og konflikt i Den sentralafrikanske republikk. 

“Livet var ikke enkelt før, men familien min hadde en inntekt og mat nok til å overleve. Da konflikten brøt ut ble vi nødt til å flykte fra alt, og jeg hadde kun klærne jeg stod og gikk i.”, forteller Fatimatou Zalingo.

Før krisen i Den sentralafrikanske republikk var Fatimatou og familien pastoralister som fikk melk og kjøtt fra buskapen, og livnærte seg av handel. Livet ble snudd på hodet da det for tre år siden brøt ut konflikt mellom muslimske og kristne militser i landet. For å redde livet, måtte Fatomatou og barna forlate hjemmet og søke tilflukt sammen med andre muslimer i en landsby sørvest i landet. Fatimatou og familien risikerer å bli angrepet dersom de forlater den lille enklaven. Isteden må de forsøke å overleve på den maten de kan dyrke innenfor et begrenset område.

Mange dør av sult
Mer enn 5 000 mennesker er så langt drept i konflikten i Den sentralafrikanske republikk, og opp mot en halv million er fordrevne. Den viktigste dødsårsaken som følge av konflikten er likevel ikke kuler, men sult. Antallet barn som dør av underernæring har steget dramatisk siden urolighetene brøt ut, og antallet som sulter er doblet. Den alvorlige sikkerhetssituasjonen gjør det vanskelig for bøndene å dyrke åkrene, og dette kombinert med lite regn har gitt rekordlave avlinger over hele landet. I dag befinner 2,1 millioner mennesker – om lag halvparten av befolkningen – seg i en akutt sultsituasjon. Dårlig utviklet infrastruktur samt politisk og økonomisk vanstyre gjorde at Den sentralafrikanske republikk allerede før konflikten var et av Afrikas minst utviklede. En sultende befolkning vil gjøre det enda mer utfordrende å skape positiv utvikling i landet.

Får hjelp til å etablere grønnsakhager
Som en respons på konflikten og den forverrede sultsituasjonen, startet Caritas Norge i 2014 et matsikkerhetsprogram i Den sentralafrikanske republikk. Caritas er en av svært få hjelpeorganisasjoner som jobber i de mest konfliktherjede områdene av landet. Sammen med Caritas USA (CRS) og lokale Caritas-partnere hjelper vi årlig omkring 20 000 internt fordrevne. Familiene har mottatt landbruksredskaper og såfrø, og fått opplæring i grønnsakhagedyrking. Slik har de både fått mat til å brødfø familien og sikret seg en ny inntekt.

Handel og dialog
Et grønnsakmarked har blitt åpnet nær den muslimske enklaven, der mange av varene som selges er dyrket av familiene i programmet. Både muslimer og ikke-muslimer handler nå på markedet som dermed bidrar både til økt matsikkerhet i lokalsamfunnet og dialog mellom gruppene i konflikten.

“Med det jeg dyrker i grønnsakhagen kan jeg nå fø familien min, og i tillegg selge 20 prosent av avlingene på markedet”, forteller Zenabdou, en av kvinnene i landsbyen som har deltatt i Caritas’ program.

Del