BÆREKRAFTIG LANDBRUK

Det er mange fattige bønder i verden. På små åkerlapper, ofte med dårlig jord, kjemper de en daglig kamp for å sikre sin families grunnleggende behov. Om man løfter blikket og ser det ovenfra kommer det store bildet mer tydelig fram.

Jordbrukslandskapet er tilpasset naturens utforming og danner et kamuflasjemønster i nyanser av grønt, gult og brunt. På slike åkerlapper, i land etter land, kjemper millioner av bønder. Sammen danner de en stor armé som er frontkjempere i krigen mot fattigdom.

Denne armeen kjemper en krig den har gode utsikter for å kunne vinne. Med de rette våpnene kan fattigdommen bekjempes. Store deler av det afrikanske landbruket er ineffektivt. Ressursene utnyttes ikke på en god måte. Soldatene er dårlig trent og dårlig utrustet. Med andre ord vil det med bedre opplæring og bedre våpen være gode muligheter for en solid økning av avlingene. Her ligger det potensiale for å gjøre store framskritt i kampen mot fattigdom.

Det er på tide å starte en ny krig. Den viktigste kampen vi utkjemper er kampen mot fattigdom!

Del